Από τότε που γράφτηκα στην Wadata, κάνω καθημερινά οικονομία. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που πλήρωσα για τον πρωινό μου καφέ!